PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN BLOCK A1 (PEARL) CĂN HỘ SUNVIEW TOWN

Phương thức thanh toán Block A1 (Pearl) của dự án căn hộ chung cư Sunview Town do Tập Đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư
 
1. Phương thức thanh toán 1:

 Đợt  Thời gian  Tỷ lệ thanh toán
   Đặt cọc  20 triệu đồng 
 1  Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc)  20%
 2  Sau 45 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng  10%
 3  Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 2  10%
 4  Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 3  10%
 5  Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 4  10%
 6  Sau 45 ngày kể từ ngày đóng tiền Đợt 5  10%
 7  Thông báo bàn giao căn hộ  28%
 8  Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền  2%
   Tổng cộng  100%

2. Phương thức thanh toán 2: Đóng tiền theo tiến độ xây dựng

 Đợt  Thời gian  Tỷ lệ thanh toán
   Đặt cọc 20 triệu đồng 
 1  Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc)  20%
 2  Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 1  10%
 3  Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 6  10%
 4  Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 10  10%
 5  Ngay khi công trình được đổ bê tông sàn tầng 15  10%
 6  Ngay khi công trình được cất nóc  10%
 7  Thông báo bàn giao căn hộ  28%
 8  Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền  2%
   Tổng cộng  100%

3. Phương thức thanh toán 3: Trả góp không lãi suất

 Đợt  Thời gian  Tỷ lệ thanh toán
   Đặt cọc  20 triệu đồng
 1  Ký hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc (bao gồm tiền cọc)  20,00%
 2  Mỗi tháng sau đợt 1  2,00%
 3  Mỗi tháng sau đợt 2  2,00%
 4  Mỗi tháng sau đợt 3  2,00%
 5  Mỗi tháng sau đợt 4  15,00%
 6  Mỗi tháng sau đợt 5  2,00%
 7  Mỗi tháng sau đợt 6  2,00%
 8  Mỗi tháng sau đợt 7  2,00%
 9  Mỗi tháng sau đợt 8  15,00%
 10  Mỗi tháng sau đợt 9  2,00%
 11  Mỗi tháng sau đợt 10  2,00%
 12  Mỗi tháng sau đợt 11  2,00%
 13  Mỗi tháng sau đợt 12  2,00%
 14  Thông báo bàn giao căn hộ  28,00%
 15  Thông báo nộp hồ sơ làm chủ quyền  2,00%
   Tổng cộng  100%
Ghi chú:
Phương thức thanh toán thứ 3: chỉ áp dụng cho tối đa 60 căn hộ thuộc Block A1 (Pearl)